Integrácia s iným systémom

Systém RH-GPS Monitor obsahuje komunikačný softvérový balík pomocou ktorého je jednoduché integrovať informácie do iných systémov
  • Štandardný komunikačný protokol na báze http
  • Knižnica určená pre tretie strany v technológií Microsoft. NET 2.0 a vyššie