Interaktívne výstupy a štatistiky

Systém obsahuje špeciálny interaktívny report , ktorý si užívateľ vie prispôsobiť na mieru. Samozrejmosťou sú presné výpočty diét a stazky v štandardizovaných formátoch, ktoré sú akceptovateľné úradom.

  • Interaktívne reporty
  • Grafické zobrazovanie stavu nafty v reálnom čase
  • Excelentná rýchlosť odozvy aj za dlhé časové obdobie