Monitorovanie v reálnom čase

Jednou z najpodstatnejších vlastností akéhokoľvek systému telemetrie zariadení, alebo strojov je mať k dispozícií čo najaktuálnejšiu informáciu o meranej veličine. V prostredí monitorovania kamiónov je to poloha GPS, stav nafty v každej nádrži zvlášť, stav tachometra a iné. Systém RH-GPS Truck monitor má informácie k dispozícií každých 20 sekúnd.