Montáže sond do ťahačov

Vyvinuli sme vlastné riešenie pre profesionálnu montáž systému monitorovania nafty do ťahačov.

  • Výroba vlastných komponentov a systému kabeláže
  • Bez používania inštalácie kontaktov, spájkovania , izolovania na mieste
  • Trvanie montáže trvá do 2,5 hodiny v klasickej dielni, bez potreby zvláštnych požiadavok