Navigácia a komunikácia s vodičom

V plnej konfigurácií systém obsahuje terminál, ktorý je s navigáciou a komunikačným softvérom prepojený so základným systémom.
Konkurenčnou výhodou je najlepšia navigácia kamiónov na trhu - Sygic a tiež spätná kontrola a zobrazenie aktivít navigácie v základnom systéme

  • Zadanie trasy prostredníctvom prejazdných bodov vo forme adresy, alebo súradnice
  • Obojsmerná komunikácia s vodičom pomocou textových a systémových správ
  • Zistenie času cieľa, doby jazdy a počet km do cieľa z navigácie do základného systému + zobrazenie na mape
  • Evidencia aktivity navigácie v základnom systéme
  • Evidencia prepráv
  • Inteligentná správa dokumentov potrebných pre prácu priamo v termináli