Notifikácie udalostí

Systém obsahuje zachytávanie a delegovanie širokého spektra udalostí, ktoré je možné nastaviť vo forme SMS, alebo emailu.

  • Udalosť tankovania s presným objemom miestom, a aktuálnym stavom dát v čase tankovania
  • Udalosť úbytku nafty s dôrazom na rýchlosť notifikácie - odozva menej ako 5-15 minút od reálnej udalosti
  • Udalosť vstupu alebo výstupu z definovanej oblasti alebo štandardného regiónu
  • Udalosť o skončení alebo začatí prepravy
  • Mnoho ďalších funkcií spojených s problematikou evidencie udalostí