O produkte

Projekt RH-GPS vznikol na zelenej lúke bez akejkoľvek finančnej, alebo inej investičnej pomoci. Vďaka tvrdej a vytrvalej práci, dlhoročnému skúmaniu počítačových a iných vedných odborov, samozrejme tiež vďaka spolupráci s našimi zákazníkmi sme dosiahli v priebehu 10 rokov bezkonkurenčné výhody v oblasti telemetrie vozidiel a spotreby nafty. Ako jediná spoločnosť nie len na slovenskom trhu disponujeme vlastným vývojom a komplexným portfóliom pre problematiku telemetrie kamiónovej dopravy:

  • Vývojom softvérovej infraštruktúry
  • Vývojom a výrobou telemetrických zariadení
  • Vývojom a výrobou senzorov inštalovaných do zásobníkov nafty
  • Vývojom vlastných mapových systémov a spracovaním mapových dát
  • Vývojom a výrobou komponentov pre montáže a tiež nami navrhnutý spôsob montovania systému monitorovania nafty do ťahačov

Idea spoločnosti je vyvíjať a poskytovať špičkové služby v tejto oblasti s ohľadom na dlhodobú spoľahlivosť, bezpečnosť, presnosť, precíznosť a dizajn.
Či už ide o stabilitu softvérovej infraštruktúry, spoľahlivosti senzorov nafty alebo prevedenie montáže , tak aj v prvkoch fungovania firmy a jej procesov vo vzťahu k zákazníkom.

Ing. Radoslav Jízdný - vedúci vývoja, majiteľ spoločnosti