Služby monitorovania nafty

Nafta je navyšší výdavok pre podnikanie v cestnej preprave. Tvorí minimálne 30% všetkých nákladov. Pre prepravcu je dôležitý každý jeden liter spotrebovanej nafty, tak ako je dôležitý každý jeden kilometer zákazky.

To znamená že naša spoločnosť a konkurenčná výhoda je spätá s inováciami a zdokonaľovaní najmä tejto časti systému a práve to predikuje dalšiu cestu nášho vývoja

  • Vývoj a výroba vlastných kapacitných sond pre meranie stavu pohonných hmôt
  • Odchýlka merania pri natankovaní oboch nádrží štandardného ťahača je od 4L po 15L. ( závisí od objemu a tvaru nádrže )
  • Notifikácia úbytku resp. tankovania nafty
  • Monitoring reálneho času stavu v nádrži
  • Štatistiky časových úsekov o spotrebe vozidla, tlačové výstupy