Softvérová infraštruktúra

Prístup do systému obsluhuje jedna univerzálna webová aplikácia, ktorá podporuje všetky druhy zariadení vrátane smartphonov.

  • Najnovšie technológie pre podporu vektorovej grafiky
  • Bez nutnosti inštalácie
  • Podpora všetkých zariadení
  • Maximálna rýchlosť systému
  • Vlastný mapový systém
  • Možnosť zriadenia osobitného serveru pre veľké dopravné spoločnosti
  • Prepojiteľnosť systému na základe api - programového balíka