Sondy pre meranie stavu nafty

Vyvíjame vlastné hladinomery určené pre kamiónovú prepravu. Inštalujeme sondu do každej nádrže zvlášť. Vo webovom rozhraní je vidieť presný priebeh stavu nafty v nádržiach, ako aj spotreba a iné štatistické dáta.

  • Kapacitná sonda - na princípe premenlivej kapacity sondového kondenzátora
  • Hlava sondy - antikorová oceľ
  • Možnosť merania permitivyty paliva
  • Štandardizované konektory, chráničky a káble
  • Presnosť merania menej ako 1mm na 700mm výšky nádrže
  • Digitálny výstup
  • Zapísaný priemyselný dizajn