Telemetrické zariadenia

Spoločnosť disponuje vlastným vývojom telemetrických a iných elektrotechnických zariadení.

  • Vlastná výroba a vlastný firmware
  • 100% garancia chodu po celú dobu fungujúcich služieb
  • Možnosť aktualizácie firmware na diaľku a sprístupnenie nových inovovaných riešení